Director General Director General

     

አቶ ይኩኖአምላክ መዝገቡ ዘርአብሩክ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር

ስልክ፡ +251 (11) 5516532

ፋክስ፡ +251 (11) 5526411

የመ.ሳ.ቁ.፡ 717

ኢ-ሜይል፡ nala@nala.gov.et

ዌብ ሳይት፡ www.nala.gov.et

 

አቶ ሽመልስ ታዩ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ

የሕዝብና አለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

ስልክ፡ +251 (11) 5150882

ፋክስ፡ +251 (11) 5526411

የመ.ሳ.ቁ.፡ 717

ኢ-ሜይል፡ nala@nala.gov.et

ዌብ ሳይት፡ www.nala.gov.et