com.liferay.portlet.assetpublisher.util.AssetPublisherHelperImpl@6e2f6045

Announcements Announcements

Up coming events Up coming events

የንባብ ሳምንት

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ በደብረ ብርሃን ከተማ ታህሣሥ 16 እና 17 /2012 ዓ.ም. የንባብ ሳምንት አዘጋጅቷል፡፡

የንባብ ሳምንት

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ በደብረ ብርሃን ከተማ ታህሣሥ 16 እና 17 /2012 ዓ.ም. የንባብ ሳምንት አዘጋጅቷል፡፡

News and Events News and Events

በደብረ ብርሃን ከተማ ታህሳስ 16 እና 17 /2012 ዓ.ም. የንባብ ሳምንት ማዘጋጀቱ ተገለጸ (ታህሳስ 15 ቀን 2012 ዓ.ም)

ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ በደብረ ብርሃን ከተማ ታህሣሥ 16 እና 17 /2012 ዓ.ም. የንባብ ሳምንት አዘጋጅቷል፡፡

ኤጀንሲው የአሰልጣኞች ስልጠና ሲከታተሉ ለቆዩ ባለሙያዎች የምስክር ወረቀት በመስጠት አስመረቀ።(ታህሳስ 2012 ዓ.ም)

ኤጀንሲያችን በሪከርድ ስራ አመራር ለ15 ቀናት የአሰልጣኞች ስልጠና በመስጠት በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ስልጠናውን የወሰዱት 18 ባለሙያዎች ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት የተውጣጡ እንደሆነ ከክፍሉ ያገኘነው መረጃ ያሳያል።

የተሻለ አስተሳሰብ ለመፍጠር ንባብ የጎላ ሚና እንዳለው ተገለፀ (ታህሳስ 2012 ዓ.ም )

የተሻለ አስተሳሰብ ለመፍጠር ንባብ የጎላ ሚና እንዳለው ተገለፀ፡፡

በኤጀንሲው ህዝበ ገለፃ ተካሄደ፡፡

“እንሰት፣ እምነት፣ ውበት የጋሞ ዕሳቤዎች ቅኝት!” በሚል ርዕስ በ27/01/2012 ዓ.ም ህዝበ ገለፃ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተ-መጻሕፍት ኤጀንሲ ተካሄደ፡፡

ለንባብ ክበባት 3238 መጻሕፍት በስጦታ አበርክቷል(ህዳር 16/2012 ዓ.ም)

በትምህርት ቤቶች የንባብ ክበባት ምስረታ አውደ ምክክር በባህርዳር ከተማ ዋተር ፍሮንት ሆቴል እየትካሄደ ነው።

Featured Services Featured Services

Featured Forms Featured Forms

Featured Resources Featured Resources

Related Ministry Links Related Ministry Links