Welcome

» Core Business

    » Training and Research

    » Archives and Manuscripts Administration

    » National Library Information Resources management

    » Ethiopian Studies and Legal Deposit service

    » Public Library Service

    » Records Management

» Wat's on...

    » Exhibition

    » Public Lecture

» Training

    » E-training

    » Training on demand

» Useful Information

    » Contacts

    » Videos

    » Nala Location

» Registration

    » ISBN Request

    » Record Center

Useful Links

Photo Gallery

» Download Membership Registration Form

ስለ ኤጀንሲው

 

 

NALA News

» በብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ የውጭና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት በየሁለት ወሩ እየታተመ የሚወጣ የኤጀንስው እንቅስቃሴዎች ታህሳስ 2010

የመዛግብት ስብስብ ጥቅል ጋይድ ተመርቆ ስራ ላይ ዋለ በሪከርዶች ላይ ውይይት ተካሄደ

ብሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻህፍት ኤጀንሲ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ከተለያዩ ተቋማት ያሰባስባቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የመዛግብት ክምችቶች አሉት፡፡ እነዚህ መዛግብቶች በሀገራችን ታሪካዊ ፣ማህበራዊ ፣ሀይማኖታዊ እና ፖለቲካዊ ፋይዳ ያላቸው በመሆናቸው ህዝቡ ለጥናትና ምርምር ስራ እና ለተለያዩ ማጣቀሻዎች እየተጠቀሙባቸው ይገኛል፡፡ ክምችቱ እያደገ በመጣ ቁጥር አደረጃጀቱን ማዘመን ተደራሽነቱን ማስፋትና ለተጠቃሚውም ሆነ ለክፍሉ ሰራተኛ አጠቃቀሙን ቀላል ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

ይህንን መሰረት አድርጎ ሲሰራ የቆየው የመዛግብትና የጽሁፍ ቅርሶች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ከሌሎች የስራ ክፍሎች ጋር በጋራ በመሆን ታህሳስ 19 ቀን 2010ዓ.ም.አንድ የመዛግብት ማፈላለጊያ ጋይድ አስመርቋል፡፡ ”መዛግብትና የጽሁፍ ቅርሶች በአግባቡ ከተያዙ ሪከርዶች ተመርጠው ለትውልድ የሚተላለፉ የማይተኩ ሀብቶች ናቸውበሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የምርቃት ስርዓቱና በሪከርዶች ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል ፡፡

ፕሮግራሙን በንግግር የከፈቱትና ቡከ ጋይዱን የመረቁት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ አብራሃም ጮሻ ነበሩ፡፡ በፕሮግራሙ ላይ ከተለያዩ የፌዴራል ተቋማት በዚህ ዘርፍ ላይ እየሰሩ ያሉ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች በተለይም መዛግብቱን ያፈለቋቸውና ወደ ብሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻህፍት ኤጀንሲ እንዲዛወሩ ያደረጉትን ድርጅቶችና ግለሰቦች በመጥራት ለአንድ ቀን ውይይት ተካሂዷል፡፡ በሪከርዶች ምንነት ሊደረግላቸው በሚገባ አጠባበቅ፣ያላቸውን ፋይዳና በአሁኑ ወቅት በሀገራች ያሉበትን ሁኔታ የሚዳስስ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎበታል፡፡

በዕለቱ የኤጀንሲው የርከርድ ስራ አመራር እና ስርጸት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰለሞን ጠና ሪከርዶችን በማሰባሰብ ዙሪያ ተቋሙ ያለበትን ሃላፊነት እንዳይወጣ የሚስተዋሉ ችግሮች /ተግዳሮቶች ዙሪያ ሰፋ ያለ ሞያዊ ገለጻ አድርገዋል፡፡ በገለጻቸው እንዳብራሩት ሪከርዶች በህክምናውም ሆነ በሌሎች አስተዳደራዊ ጉዳዮች ለእውነተኛ ውሳኔ አሰጣጥ ያግዛሉ፤ የሀገርን ሉዓላዊነትና ጥቅም ያስከብራሉ፤ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ያግዛሉ በማለት በመረጃ የተደገፈ ሙያዊ ትንታኔ ሰጥተዋል፡፡ ይሁንና ሪከርዶች በአሁኑ ወቅት ያሉበት ደረጃ ለከፍተኛ ጥፋት የሚያጋልጥ በመሆኑ በየደረጃው ያለው አመራር ትኩረት ሰጥቶበት እንዲጠበቁ ማድረግ እንደሚገባም አስገንዝበዋል፡፡

በመቀጠልም የዚሁ ክፍል ቡድን መሪ የሆኑት አቶ አባይነህ ካሳ በተለያዩ ክልሎች በቀደሙት ስርኣት ወቅት የተፈጠሩት ሪከርዶች ያሉበትን ሁኔታ የሚዳስስ ጥናታዊ ጽሁፍ አቅርበዋል፡፡ በጥናቸው እንዳሳዩት ለጥናት በሄዱባቸው የሀገራችን ክልሎችና የፌዴራል መ/ቤቶች ሪከርዶች በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ፡፡ አብዛኛዎቹ ምንም ጥቅም እንደማይሰጥ አሮጌ ዕቃ በየቦታው ተጥለው በአይጥና በብል እየተበሉ ስለሚገኙ አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል ብለዋል፡፡ በዚህ ዙሪያ ከተሳታፊዎችም በርካታ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

አቶ ገረመው ከበደ የመዛግብትና የጽሁፍ ቅርሶች አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በበኩላቸው በሪከርዶች ላይ ማብራሪያ ሰጥተው የተዘጋጀው ጋይድ አጠቃቀምና ይዘት ላይም ገለጻ አድርገዋል፡፡በዕለቱ የቀረቡትን ጽሁፎች ውይይት የመሩት ደ/ር አልማው ክፍሌ በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የህግ ምሁር ሀገራችን የቀደምት ታሪክ ባለቤት ናት፡፡ ለዚህም ቋሚ ምስክሮች የሆኑትን ሪከርዶቻችን በዚህ ደረጃ ላይ መሆናቸው አሳዛኝ ነው፡፡ የመንግስትና የባለድርሻ አካላትን በማወያት አፋጣን መፍትሄ ማድረግ ተገቢ እንደሆነም አስገንዝበዋል፡፡

በመጨረሻም በጥቅል ጋይዱ የተጠቃለሉትን መዛግብት ከመፍጠር ጀምሮ ጠብቀው ለኤጀንሲው በማስረከብ ለትውልድ እንዲተላለፉና ለሀገር ጥቅም እንዲውሉ ላደረጉ የመንግስት መ/ቤቶች፣ ድርጅቶችና ግለሰቦች የምስጋና የምስክር ወረቀት ተሰጥቶአቸዋል፡፡     

 

 

Downloads