News News

በባህር ዳር ከተማ የሚካሄደው የንባብ ሳምንት የመጽሐፍት አውደርዕይና የውይይት መድረክ በዛሬው ዕለት ህዳር 13/2012ዓ.ም.በድምቀት ተከፍቷል።
የባህር ዳር ክልላዊ መስተዳድር የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ም/ኃላፊ አቶ መላኩ አላምረው የባህር ዳር ዪኒቨርሲቲ ኢንፎርሜሽን ስትራቴጂ ኮሚዪኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት እና የኤጀንሲያችን አመራሮች የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ከ10 ት/ቤቶች የተውጣጡ ተማሪዎችና ርዕሳነ መምህራን በተገኙበት በክልሉ ማርሽንግ ባንድ እና በተማሪዎች ሰልፍ ነበር የተከፈተው።
በመቀጠልም የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር በሙሉአለም አዳርሽ ተካሂዷል ።
በደራሲያን ምክርና ተረት ተነቧል።
ስነጽሁፍ ያቀረቡና በውድድሩ ላይ የተካፈሉ ተማሪዎች በኤጀንሲው ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።

News Archive News Archive

— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 33 results.